Συνέχεια τηλεκπαίδευσης μέχρι το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς (ανακοίνωση)